TURYSTYKA

# LUBELSKIE

STOKI NARCIARSKIE

Na Lubelszczyźnie jest wiele stoków, na których można aktywnie spędzić czas zimą.

stok narciarski

LODOWISKA

Na Lubelszczyźnie jest kilka lodowisk, na których można aktywnie spędzić czas zimą.

NARCIARSTWO BIEGOWE

Na Lubelszczyźnie jest kilka tras biegowych, na których można aktywnie spędzić czas zimą.

Turystyka jest ściśle związana z wieloma innymi branżami. Dla wszystkich chyba oczywiste jest powiązanie z producentami pamiątek i z przewodnikami. Istnieją jednak związki mniej oczywiste.
Trzeba jednak pamiętać, że turystyka to nie tylko biznes. Lokalne Centrum Promocji wybrało turystykę jako jedną z głównych gałęzi promocji regionu właśnie dlatego, że to głównie ta branża zachęca nas do większej dbałości zarówno o nasze dziedzictwo historyczne jak i naturalne. 

STOKI NARCIARSKIE

Na Lubelszczyźnie jest wiele stoków na których można aktywnie spędzić czas zimą.

LODOWISKA

Na Lubelszczyźnie jest wiele stoków na których można aktywnie spędzić czas zimą.

TRASY BIEGOWE

Na Lubelszczyźnie jest wiele stoków na których można aktywnie spędzić czas zimą.