POWIAT RADZYŃSKI

# LUBELSKIE

POWIAT RADZYŃSKI

Powiat radzyński znajduje się w północnej części województwa lubelskiego. Zachodnia część powiatu leży na obszarze Nizin Środkowopolskich, gdzie mezoregiony Równiny Łukowskiej i Wysoczyzny Lubartowskiej przedzielone są Pradoliną Wieprza. Wschodnia część powiatu to dwa mezoregiony: Zaklęsłość Łomaska, (która jest częścią Polesia) oraz Równina Parczewska, (która jest częścią Niziny Południowopodlaskiej). Siedzibą powiatu jest miasto Radzyń Podlaski, które jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym, ponieważ krzyżują się w nim drogi krajowe nr 19 i nr 63.
Znane firmy z regionu to: Spomlek, GFN, Bartek, Kulenty i Eurotex. Oczywiście tak jak na całej Lubelszczyźnie bardzo dobrze rozwinęło się tu rolnictwo.
Najcenniejszy element przyrodniczy powiatu radzyńskiego stanowią ekosystemy torfowiskowe i bagienne. Największe, zwarte powierzchnie torfowisk, występują w dolinie Tyśmienicy, która jest tutaj główną rzeką. Jest tu też rezerwat przyrody Czapliniec oraz 4 obszary chronionego krajobrazu. Powiat ma także ciekawą i wartą poznania historię. Lokalne Centrum Promocji zachęca do odwiedzania tego regionu Lubelszczyzny i odkrywania go w każdym możliwym wymiarze.

INSTYTUCJE POWIATOWE

www: powiatradzynski.pl
adres: Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski
e-mail: starostwo.radzyn@pra.pl
tel: (83) 352 74 00

BIP: Starostwo Powiatowe Radzyń Podlaski

www: spzozrp.pl
adres: SP ZOZ im. Prof. dr med. Feliksa Skubiszewskiego w Radzyniu Podlaskim
ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski
e-mail: sekretariat@spzozrp.pl
tel: (83) 413 22 67

www: radzyn.sr.gov.pl
adres: Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
e-mail: boi@radzyn.sr.gov.pl
tel: (83) 313 30 01

www: Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim
adres:
ul. Lubelska 1/2, 21-300 Radzyń Podlaski
e-mail: sekretariat.us.radzyn-podlaski@mf.gov.pl
tel: (83) 352 11 09

www: radzynpodlaski.praca.gov.pl
adres: ul. Chomiczewskiego 10, 21-300 Radzyń Podlaski
e-mail: lura@praca.gov.pl
tel: (83) 352 93 80

www: ZDP w Radzyniu Podlaskim
adres: ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski
e-mail: sekretariat.zdp.radzyn@pra.pl
tel: (83) 352 99 53

www: radzyn-podlaski.policja.gov.pl
adres: Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 100a, 21-300 Radzyń Podlaski
e-mail: dyzurni.kppradzynpodlaski@lu.policja.gov.pl
tel: 47 81 422 10

LISTA GMIN W POWIECIE

Gmina Borki

Gmina wiejska Borki…

Gmina Czemierniki

Gmina wiejska Czemierniki…

Gmina Kąkolewnica

Gmina wiejska Kąkolewnica…

Gmina Komarówka Podlaska

Gmina wiejska Komarówka Podlaska…

Gmina Radzyń Podlaski

Gmina wiejska Radzyń Podlaski…

Radzyń Podlaski

Gmina miejska Radzyń Podlaski…

Gmina Ulan Majorat

Gmina wiejska Ulan Majorat…

Gmina Wohyń

Gmina wiejska Wohyń…