OŚRODKI KULTURY

# ZAMOŚĆ I POWIAT ZAMOJSKI

Ośrodki Kultury Zamościa i powiatu zamojskiego

Ośrodki Kultury Zamościa i powiatu zamojskiego…

OŚRODKI KULTURY W ZAMOŚCIU

Zamość

Zamojski Dom Kultury

adres: ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość
www: zdk.zamosc.pl
e-mail: sekretariat@zdk.zamosc.pl
telefon: (84) 639 20 21

Zamość

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego

adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość
www: mdk.zam.pl
e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl
telefon: (84) 6384446

Zamość

Osiedlowy Dom Kultury Okrąglak

adres: ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 28a, 22-400 Zamość
www: facebook.com
e-mail: smj@wzamosciu.pl
telefon: (84) 627 37 75

GMINNE I MIEJSKIE OŚRODKI KULTURY

Grabowiec

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu

adres: ul. Rynek 6, 22-425 Grabowiec
www: gokgrabowiec.pl
e-mail: gokgrabowiec@wp.pl
telefon: (84) 651 24 51, (84) 651 22 38

Komarów Osada

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie

adres: ul. Rynek 15, 22-435 Komarów Osada
www: komarow.pl
e-mail: .
telefon: (84) 615 32 19

Krasnobród

Krasnobrodzki Dom Kultury

adres: ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnystaw
www: kultura.krasnobrod.pl
e-mail: kontakt@kultura.krasnobrod.pl
telefon: (84) 660 71 17

Nielisz

Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

adres: Nielisz 199, 22-413 Nielisz
www: gok.nielisz.pl
e-mail: gok.nielisz@gmail.com
telefon: (84) 631 27 24

Radecznica

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

adres: ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica
www: facebook.com
e-mail: gck@radecznica.pl
telefon: (84) 682 68 55

Sitno

Centrum Kultury w Sitnie

adres: Sitno 72, 22-424 Sitno
www: facebook.com
e-mail: cksitno@wp.pl
telefon: (84) 611 23 00

Skierbieszów

Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie

adres: ul. Zielona 3, 22-420 Skierbieszów
www: skierbieszow.naszgok.pl
e-mail: gokskierbieszow1@wp.pl
telefon: (84) 621 36 54

Stary Zamość

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu

adres: Stary Zamość 5a, 22-417 Stary Zamość
www: staryzamosc.pl
e-mail: .
telefon: (84) 615 34 29

Szczebrzeszyn

Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie

adres: ul. Sądowa 3, 22-460 Szczebrzeszyn
www: mdk.szczebrzeszyn.pl
e-mail: mdk@szczebrzeszyn.pl
telefon: (84) 682 10 60

Wysokie

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem

adres: Wysokie 154, 22-400 Zamość
www: gok.gminazamosc.pl
e-mail: gok@gminazamosc.pl
telefon: (84) 627 00 83

Zwierzyniec

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

adres: ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec
www: kultura-zwierzyniec.pl
e-mail: biuro@kultura-zwierzyniec.pl
telefon: (84) 687 26 60