OŚRODKI KULTURY

# POWIAT ŚWIDNICKI

Ośrodki Kultury powiatu świdnickiego

Ośrodki kultury powiatu świdnickiego…

OŚRODKI KULTURY W ŚWIDNIKU

Świdnik

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

adres: Al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik
www: mok.swidnik.pl
e-mail: mok@mok.swidnik.pl
telefon: (81) 468 67 80, (81) 468 67 80, 516 055 921

Świdnik

Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku

adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6a, 21-040 Świdnik
www: sdk.smswidnik.pl
e-mail: sdk@smswidnik.pl
telefon: (81) 751 23 88, 691 890 715, 730 000 346

GMINNE I MIEJSKIE OŚRODKI KULTURY

Mełgiew

Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi

adres: ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew
www: gokmelgiew.pl
e-mail: gok_melgiew@wp.pl
telefon: (81) 460 57 50, 600 354 983

Piaski

Miejskie Centrum Kultury w Piaskach

adres: ul. Lubelska 22, 21-050 Piaski
www: facebook.com
e-mail: mckpiaski@o2.pl
telefon: (81) 582 10 93

Trawniki

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

adres: Trawniki 604, 21-044 Trawniki
www: goktrawniki.pl
e-mail: gok100@poczta.onet.pl
telefon: (81) 585 60 38