OŚRODKI KULTURY

# POWIAT OPOLSKI

Ośrodki kultury powiatu opolskiego

Ośrodki kultury powiatu opolskiego…

OŚRODKI KULTURY W OPOLU LUBELSKIM

Opole Lubelskie

Opolskie Centrum Kultury

adres: ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie
www: ockopolelubelskie.pl
e-mail: sekretariat@ockopolelubelskie.pl
telefon: (81) 827 25 67

GMINNE OŚRODKI KULTURY

Chodel

Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu

adres: ul. Rynek 45, 24-350 Chodel
www: gokchodel.pl
e-mail: bibliotekachodel@o2.pl
telefon: (81) 829 10 91

Józefów n/Wisłą

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Józefowie n/Wisłą

adres: ul. Parkowa 13, 24-340 Józefów n/Wisłą
www: gckjozefow.pl
e-mail: gckjozefow@o2.pl
telefon: (81) 828 50 78

Karczmiska

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach

adres: ul. Centralna 6, 24-310 Karczmiska
www: gbidk-karczmiska.pl
e-mail: info@gbidk-karczmiska.pl
telefon: (81) 828 70 69

Łaziska

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach

adres: Łaziska 61, 24-335 Łaziska
www: bibliotekawlaziskach.pl
e-mail: gbidk-laziska@o2.pl
telefon: (81) 828 90 12

Poniatowa

Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej

adres: ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa
www: ckpit.poniatowa.pl
e-mail: biuro@ckpit.poniatowa.pl
telefon: (81) 820 45 54

filie: Kraczewice, Niezabitów, Poniatowa Wieś