ZAMOŚĆ

# LUBELSKIE

ZAMOŚĆ

Zamość jest miastem na prawach powiatu… Lokalne Centrum Promocji zachęca do odwiedzania tego – bodajże – najpiękniejszego miasta Lubelszczyzny i odkrywania go w każdym możliwym wymiarze.

INSTYTUCJE

www: zamosc.pl
adres: Urząd Miasta Zamość
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość
e-mail: boi@zamosc.pl
tel: (84) 677 23 37

BIP: Urząd Miasta Zamość

Zamość jest miastem na prawach powiatu… Lokalne Centrum Promocji zachęca do odwiedzania tego – bodajże – najpiękniejszego miasta Lubelszczyzny i odkrywania go w każdym możliwym wymiarze.

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Zamość

Zamość to miasto na prawach powiatu.