POWIAT LUBELSKI

# LUBELSKIE

POWIAT LUBELSKI

Powiat lubelski… Lokalne Centrum Promocji zachęca do odwiedzania tego regionu Lubelszczyzny i odkrywania go w każdym możliwym wymiarze.

INSTYTUCJE POWIATOWE

www: powiat.lublin.pl
adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
e-mail: starostwo@powiat.lublin.pl
tel: (81) 528 66 03

www: spzoz.bychawa.pl
adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26, 23-100 Bychawa
e-mail: spzoz@spzoz.bychawa.pl
tel: (81) 566 94 41

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
www:
lublin-wschod.sr.gov.pl
adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik
e-mail: boi@lublin-wschod.sr.gov.pl
tel: (81) 464 87 22

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
www:
lublin-zachod.sr.gov.pl
adres: ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin
e-mail: sek@lublin-zachod.sr.gov.pl
tel: (81) 478 16 07, (81) 478 16 08

www: Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie
adres:
ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin 
e-mail: sekretariat.lus.lublin@mf.gov.pl
tel: (81) 826 23 00

www: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
adres:
ul. Sądowa 5, 20-027 Lublin
e-mail: sekretariat.1us.lublin@mf.gov.pl
tel: (81) 464 23 10, (81) 464 23 11

www: Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie
adres:
ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin
e-mail: sekretariat.2us.lublin@mf.gov.pl
tel: (81) 452 24 00

www: Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
adres:
ul. Narutowicza 56, 20-016 Lublin
e-mail: sekretariat.3us.lublin@mf.gov.pl
tel: (81) 535 04 77

www: lublin.praca.gov.pl
adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin
e-mail: urzad@puplublin.pl
lul1@praca.gov.pl
tel: (81) 745 18 15, (81) 745 18 16

www: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
adres: Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce
e-mail: sekretariat@zdplublin.pl
tel: (81) 516 24 75

Lublin jest miastem na prawach powiatu, dlatego – oprócz Komendy Wojewódzkiej – jest tu Komenda Miejska.

www: lublin.policja.gov.pl
adres: Komenda Miejska Policji w Lublinie
ul. Północna 3, 20-064 Lublin
e-mail: komendant.kmplublin@lu.policja.gov.pl 
tel: 47 811 43 05, 47 811 41 64, 47 811 41 46

LISTA GMIN W POWIECIE

Gmina Bełżyce

Gmina miejsko-wiejska Bełżyce…

Gmina Borzechów

Gmina wiejska Borzechów…

Gmina Bychawa

Gmina miejsko-wiejska Bychawa…

Gmina Garbów

Gmina wiejska Garbów…

Gmina Głusk

Gmina wiejska Głusk…

Gmina Jabłonna

Gmina wiejska Jabłonna…

Gmina Jastków

Gmina wiejska Jastków…

Gmina Konopnica

Gmina wiejska Konopnica…

Gmina Krzczonów

Gmina wiejska Krzczonów…

Gmina Niedrzwica Duża

Gmina wiejska Niedrzwica Duża…

Gmina Niemce

Gmina wiejska Niemce…

Gmina Strzyżewice

Gmina wiejska Strzyżewice…

Gmina Wojciechów

Gmina wiejska Wojciechów…

Gmina Wólka

Gmina wiejska Wólka…

Gmina Wysokie

Gmina wiejska Wysokie…

Gmina Zakrzew

Gmina wiejska Zakrzew…