LEGENDY

# ZAMOŚĆ I POWIAT ZAMOJSKI

Legendy Zamościa i powiatu zamojskiego

Legendy Zamościa i powiatu zamojskiego to przede wszystkim opowieść o herbie rodu Zamoyskich. Herb Jelita jest Jednym z najstarszych herbów polskich. O jego nadaniu przodkowi kanclerza Jana Zamoyskiego można znaleźć w herbarzu Kaspra Niesieckiego.
Z powiatem zamojskim natomiast najbardziej związana jest Legenda o źródełku świętego Romana. Przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie gawęda o cudownym źródełku została spisana w XIX wieku przez Mikołaja Stworzyńskiego. Zamość i ziemia zamojska to wrota do krainy legend jaką jest Roztocze, które przekracza swym zasięgiem administracyjne granice powiatów. Książką, którą z pewnością warto w tym roku zabrać na roztoczańskie szlaki jest Roztocze Brata Alberta. Na tropie legend i historii.