Lokalne Centrum Promocji. Historia idei

Fundacja Lokalne Centrum Promocji ma swoje korzenie w firmie założonej w 2017 roku przez mieszkającego w Izbicy artystę – Krzysztofa Malczewskiego. Poniżej tekst pierwotnej misji LCP.

Misja firmy LCP z 2017 roku

Lokalne Centrum Promocji jest firmą działającą w branży lokalnego zaangażowania, co oznacza, że nie jest ukierunkowana wyłącznie na realizację swoich komercyjnych celów, ale pragnie wykorzystać metody typowe dla prywatnego rynku do realizacji dobra publicznego. W wybranym obszarze rynku przedsiębiorstwo stawia przede wszystkim na promowanie lokalnej wyjątkowości zarówno w Polsce jak i na świecie, a także na rozbudzenie świadomości lokalnej.

Ponieważ skromna siedziba firmy mieści się we wsi Izbica pierwotny pomysł zakładał skupienie się wyłącznie na rejonie gminy Izbica oraz ośmiu sąsiednich gmin, które stanowią naturalne i najbliższe środowisko. Ostatecznie jednak granicami zainteresowań Lokalnego Centrum Promocji stały się granice województwa lubelskiego. Niemniej jednak wciąż uważam, że gminy: Izbica, Rudnik, Gorzków, Krasnystaw, Miasto Krasnystaw, Kraśniczyn, Skierbieszów, Stary Zamość i Nielisz będą stanowić podstawowy obszar działania firmy – przynajmniej w jej obecnym kształcie.

Takie podejście związane jest przede wszystkim z polityką firmy, która zakłada absolutne zaangażowanie w realizowane projekty. W praktyce oznacza to, że firma rzeczywiście będzie sprawdzać to, co promuje. Chodzi tu o szczególny rodzaj uczciwości, polegającej na zgodzie naszych działań z przekonaniami i intencjami. Idzie to w parze z przeświadczeniem, że żyjemy w czasach kiedy ludzie trawieni są głęboką potrzebą osobistej spójności. Oznacza to również, że rezygnujemy z myślenia według porównań społecznych, bo kłóci się ono z prawdziwymi wartościami, a w wymiarze osobistym stoimy po stronie etyki charakteru. Swoje nowatorskie podejście chcemy realizować głównie poprzez skupienie się na człowieku. Pragniemy odczuć jego tożsamość, indywidualność, odrębność i wartość, która w tym regionie często nie idzie w parze z materialnym dostatkiem. Chcemy widzieć ludzi regionu w wymiarze ich własnej niepowtarzalności.

Lokalne Centrum Promocji stanowi nową jakość. Jest to przede wszystkim nietypowa agencja reklamowa i nietypowa galeria sztuki przez co staje się pewnego rodzaju platformą współpracy dla twórczych osób z regionu. Szeroki zakres działań sprawia, że firma jest interdyscyplinarnym centrum wykorzystującym potencjał obecny w naturalnym przenikaniu się pewnych obszarów kultury wizualnej.

Jako przedsiębiorstwo jesteśmy świadomi konieczności wypracowania różnorodnych strategii. Oznacza to, że muszą być opcje na rozwój, na kreatywność, eksperymentowanie i marzenia, a także opcje na przetrwanie, gdzie trzeba obserwować popyt i zapotrzebowanie i mocno stąpać po ziemi. W obrębie swoich działań firma będzie nie tylko łączyć pasję z zarabianiem, ale pragnie też wspierać takie dążenia u innych ludzi. W związku z tym Lokalne Centrum Promocji otwiera się na współpracę z każdą kreatywną lub przedsiębiorczą osobą z regionu.

Nie chcemy zajmować się tylko swoimi wąskimi specjalizacjami ale wyobrażamy sobie całą branżę jako wielki powiązany mechanizm, w którym w celu osiągania najlepszych możliwych rezultatów konkurencja musi być zastąpiona kooperacją w obrębie poszczególnych specjalności. Łącząc ludzi wyznających podobne wartości i inwestując w ludzkie umiejętności chcemy wdrożyć w przestrzeń międzyludzką paradygmat współzależności. Żywimy nadzieję, że zachęci to ludzi do zespalania talentów w celu poszerzenia swoich możliwości, a ostatecznie zaowocuje zaskakującą synergią.

Kolejną ideą przyświecającą firmie jest przekonanie, że rynek powinien zaspokajać realne potrzeby. Tym sposobem LCP wpisuje się nurt obywatelskiego konsumpcjonizmu. Chcemy też zaszczepić na lokalnym gruncie etykę troski, której wyrazem mógłby być lokalny patriotyzm gospodarczy. Być może dojdzie do odbudowy wspólnotowych więzi tak właściwych kiedyś wsi, a zniszczonych przez kulturę miejskiego konsumpcjonizmu.

Lokalne Centrum Promocji jest firmą idei, a oparte na powyższych zasadach rozwiązania wyraźnie kontrastują z powszechną praktyką i ze sposobem myślenia kultury masowej. Najważniejsze jest jednak to, że idee, które nam przyświecają nie mogłyby istnieć w systemie wartości pozbawionym Boga.