LEGENDY

# LUBELSKIE

Legendy województwa lubelskiego

Legendy województwa lubelskiego to bardzo obszerny temat. Aby ułatwić wam poszukiwania zastosujemy typowe dla naszej strony rozwiązanie i podzielimy materiał na powiaty.

Biała Podlaska i powiat bialski

Legendy Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego to przede wszystkim xx i xx…

ten blok trzeba usunąć i zastąpić jednym z poniższych bo zmieniałem w tamtych ustawienia na tab i mob. Przekopiuj tylko ustawienie górnego odstępu.

Roztocze Brata Alberta

Powiat tomaszowski

Legendy powiatu tomaszowskiego to przede wszystkim podanie o Pagórku Objawienia i klechda o grodzisku na Białej Górze.
Ziemia tomaszowska swoim zasięgiem obejmuje różnorodne krainy geograficzne: od Kotliny Pobuża po Roztocze, które jawi się tutaj jako kraina wręcz stworzona jako tło dla rozmaitych legend.

Roztocze Brata Alberta

Zamość i powiat zamojski

Legendy Zamościa i powiatu zamojskiego to przede wszystkim opowieść o herbie rodu Zamoyskich. Herb Jelita jest Jednym z najstarszych herbów polskich. O jego nadaniu przodkowi kanclerza Jana Zamoyskiego można znaleźć w herbarzu Kaspra Niesieckiego.

Roztocze Brata Alberta