BIBLIOTEKI

# ZAMOŚĆ I POWIAT ZAMOJSKI

Biblioteki Zamościa i powiatu zamojskiego

Biblioteki Zamościa i powiatu zamojskiego to niepozorne, lecz ważne elementy na mapie kulturalnej województwa lubelskiego. Oprócz wypełniania swoich podstawowych zadań związanych z obsługą czytelniczą, lokalne biblioteki  prowadzą ożywioną działalność edukacyjno-kulturalną oraz informacyjną, która służy promowaniu własnej miejscowości, gminy i regionu.
Jak zapewne wiecie Zamość jest miastem na prawach powiatu, tak więc w rzeczywistości zajmiemy się tutaj bibliotekami z dwóch powiatów. Jednym jest Miasto Zamość a drugim powiat zamojski. Troszkę dziwna ta administracja, dlatego też uznałem, że bez sensu jest to rozbijać na dwa odrębne wpisy – czyli Zamość miasto i powiat zamojski. Poniżej znajduje się lista ułożona według pewnej hierarchii. Zazwyczaj pierwsza na liście jest Biblioteka Powiatowa, ale w Zamościu takowa nie istnieje. Istnieje za to Biblioteka Główna – znana też jako Książnica Zamojska – i jej filie rozsiane po całym mieście. Później zaprezentujemy biblioteki przedmiotowe. Po nich zajmiemy się bibliotekami gminnymi i miejskimi, a na końcu wyliczymy filie bibliotek gminnych. Uff.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Zamość

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość
www: biblioteka.zamosc.pl
e-mail: info@biblioteka.zamosc.pl
telefon: (84) 627 11 54

filie: 6 filii w całym Zamościu (patrz poniżej)

Zamość

Książnica Zamojska – Filia nr 1

adres: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 51a (os. Jana Zamoyskiego – żółte)
www: biblioteka.zamosc.pl
e-mail: filia1@biblioteka.zamosc.pl
telefon: (84) 639 87 19

Zamość

Książnica Zamojska – Filia nr 2

adres: ul. Wiejska 17, 22-400 Zamość
www: biblioteka.zamosc.pl
e-mail: filia2@biblioteka.zamosc.pl
telefon: (84) 627 28 56

Zamość

Książnica Zamojska – Filia nr 3

adres: ul. Brzozowa 26a, 22-400 Zamość
www: biblioteka.zamosc.pl
e-mail: filia3@biblioteka.zamosc.pl
telefon: (84) 639 42 94

Zamość

Książnica Zamojska – Filia nr 4

adres: ul. Peowiaków 68, 22-400 Zamość
www: biblioteka.zamosc.pl
e-mail: filia4@biblioteka.zamosc.pl
telefon: (84) 639 36 17

Zamość

Książnica Zamojska – Filia nr 5

adres: Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość (na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II)
www: biblioteka.zamosc.pl
e-mail: filia5@biblioteka.zamosc.pl
telefon: (84) 677 31 69

Zamość

Książnica Zamojska – Filia nr 6

adres: ul. B. Prusa 2, 22-400 Zamość
www: biblioteka.zamosc.pl
e-mail: filia6@biblioteka.zamosc.pl
telefon: (84) 639 67 99

BIBLIOTEKI PROFILOWANE

Zamość

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

adres: ul. Henryka Sienkiewicza 6, 22-400 Zamość
www: .
e-mail: .
telefon: .

BIBLIOTEKI GMINNE I MIEJSKIE

Adamów (Potoczek)

Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z s. w Potoczku

adres: Potoczek 26, 22-442 Adamów
www: bibliotekaadamow.pl
e-mail: gbpadamow@interia.pl
telefon: (84) 618 69 65

filie: Piotrowice, Sadurki

Grabowiec

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu

adres: ul. Rynek 6, 22-425 Grabowiec
www: bibliotekagrabowiec.pl
e-mail: bibliotekagrabowiec@wp.pl
telefon: (84) 651 22 38

Komarów-Osada

Biblioteka Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie Osadzie

adres: ul. Kościuszki 2, 22-435 Komarów Osada
www: sokbib.naszabiblioteka.com
e-mail: sokbib@wp.pl
telefon: (84) 615 32 19

Krasnobród

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie

adres: ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród
www: facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Krasnobrodzie
e-mail: biblioteka.kras@interia.pl
telefon: (84) 660 75 23

filie:  Hutki

Krzak

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz

adres: Krzak 91, 22-413 Nielisz
www: biblioteka.nielisz.pl
e-mail: biblioteka@nielisz.pl
telefon: .

Łabunie

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie

adres: ul. Orzechowa 10, 22-437 Łabunie
www: biblabunie.naszabiblioteka.com
e-mail: biblabunie@vp.pl
telefon: (84) 611 30 51

Miączyn

Biblioteka Publiczna Gminy Miączyn

adres: 22-455 Miączyn
e-mail: bibliotekamiaczyn@op.pl
telefon: (84) 618 00 35 wew. 17

Mokre

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z s. w Mokrem

adres: Mokre 116, 22-400 Zamość
www: bibliotekamokre.pl
e-mail: bibliotekamokre@wp.pl
telefon: (84) 616 65 64

filie: Kalinowice, Lipsk, Płoskie, Sitaniec, Wysokie, Zawada, Żdanów

Radecznica

Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica

adres: ul. B. Prusa 65, 22-463 Radecznica
www: bibliotekaradecznica.pl
e-mail: gbpradecznica@op.pl
telefon: (84) 681 81 79

Sitno

Gminna Biblioteka Publiczna w Sitnie

adres: 22-424 Sitno 72
e-mail: biblsitno@vp.pl
telefon: (84) 611 23 00

filie: Cześniki, Horyszów Polski

Skierbieszów

Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie

adres: ul. Zamojska 8, 22-420 Skierbieszów
www: bibliotekaskierbieszow.pl
e-mail: gbpskierbieszow@op.pl
telefon: 666 026 240

Stary Zamość

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu

adres: 22-417 Stary Zamość
e-mail: biblpubl@interia.pl
telefon: (84) 616 32 63

filie: .

Sułów

Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie im. Feliksy Poździk

adres: 22-448 Sułów
www: sulow.naszabiblioteka.com
e-mail: biblioteka@sulow.pl
telefon: (84) 682 64 08

filie: Michałów

Szczebrzeszyn

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie

adres: plac Tadeusza Kościuszki 36-37, 22-460 Szczebrzeszyn
www: szczebrzeszyn.naszabiblioteka.com
e-mail: mgbp@szczebrzeszyn.pl
telefon: (84) 682 12 27

filie: Kawęczyn, Udrycze, Sąsiadka

Zwierzyniec

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

adres: ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec
www: kultura-zwierzyniec.pl
e-mail: biblioteka_zwierzyniec@op.pl
telefon: (84) 687 32 83

FILIE BIBLIOTEK GMINNYCH I MIEJSKICH

Cześniki

Filia biblioteczna w Sitnie
Jest to filia Biblioteki Publicznej w Sitnie

adres: Cześniki 125, 22-424 Sitno
e-mail: bibliotekaczesniki@onet.pl
telefon: 501 638 143

Gorajec

Filia biblioteczna w Gorajcu
Jest to filia Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica

adres: Gorajec 11, 22-463 Radecznica

Horyszów Polski

Filia biblioteczna w Horyszowie Polskim
Jest to filia Biblioteki Publicznej w Sitnie

adres: Horyszów Polski 85, 22-424 Sitno
e-mail: bibl.horyszowpol@vp.pl
telefon: 501 638 146

Hutki

Filia biblioteczna w Hutkach
Jest to filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie

adres: Hutki, 22-440 Krasnobród

Kalinowice

Filia biblioteczna w Kalinowicach
Jest to filia Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z s. w Mokrem

adres: Kalinowice, 22- 400 Zamość
e-mail: biblioteka.kalinowice@wp.pl
telefon: (84) 616 71 09

Kawęczyn

Filia biblioteczna w Kawęczynie
Jest to filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie

adres: Kawęczyn, 22-460 Szczebrzeszyn

Lipsko

Filia biblioteczna w Lipsku
Jest to filia Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z s. w Mokrem

adres: Lipsko, 22-400 Zamość
e-mail: biblioteka.lipsko@wp.pl
telefon: (84) 641 28 43

Michalów

Filia biblioteczna w Michalowie
Jest to filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułowie

adres: Michalów, 22-448 Sułów
e-mail: bibliotekamichalow@sulow.pl

Płoskie

Filia biblioteczna w Płoskiem
Jest to filia Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z s. w Mokrem

adres: Płoskie, 22-400 Zamość
e-mail: biblioteka.ploskie@wp.pl
telefon: (84) 631 43 02

Ruszów

Filia biblioteczna w Ruszowie
Jest to filia Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie

adres: Ruszów, 22-437 Łabunie

Sąsiadka

Filia biblioteczna w Sąsiadce
Jest to filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie

adres: Sąsiadka, 22-448 Sułów

Sitaniec

Filia biblioteczna w Sitańcu
Jest to filia Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z s. w Mokrem

adres: Sitaniec 422, 22-400 Zamość
e-mail: biblioteka.sitaniec2@wp.pl
telefon: (84) 616 94 29

Udrycze

Filia biblioteczna w Udryczach
Jest to filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie

adres: Udrycze, 22-417 Stary Zamość
telefon: (84) 616 41 38

Wysokie

Filia biblioteczna w Wysokiem
Jest to filia Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z s. w Mokrem

adres: Wysokie, 22-400 Zamość
e-mail: biblioteka.wysokie@wp.pl
telefon: (84) 638 45 60

Zawada

Filia biblioteczna w Zawadzie
Jest to filia Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z s. w Mokrem

adres: Zawada, 22-400 Zamość
e-mail: biblioteka.zawada@wp.pl
telefon: (84) 616 80 75

Żdanów

Filia biblioteczna w Żdanowie
Jest to filia Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z s. w Mokrem

adres: Żdanów 124, 22-400 Zamość
e-mail: biblioteka.zdanow@wp.pl
telefon: (84) 627 54 75