BIBLIOTEKI

# POWIAT KRASNOSTAWSKI

BIBLIOTEKI W POWIECIE KRASNOSTAWSKIM

Biblioteki powiatu krasnostawskiego to niepozorne, lecz ważne elementy na mapie kulturalnej województwa lubelskiego. Oprócz wypełniania swoich podstawowych zadań związanych z obsługą czytelniczą, lokalne biblioteki  prowadzą ożywioną działalność edukacyjno-kulturalną oraz informacyjną, która służy promowaniu własnej miejscowości, gminy i regionu.
Poniżej znajduje się lista ułożona według pewnej hierarchii. Pierwsza na liście jest Biblioteka Powiatowa. Po niej następują biblioteki gminne i miejskie, a później wyliczone są filie bibliotek gminnych.

BIBLIOTEKA POWIATOWA

Krasnystaw

Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Krasnymstawie

adres: ul. Piłsudskiego 5a , 22-300 Krasnystaw
www: pbpkrasnystaw.pl
e-mail: biblioteka@pbpkrasnystaw.pl
telefon: (82) 576 25 09

BIBLIOTEKI PRZEDMIOTOWE

Krasnystaw

Biblioteka 
adres: 
www: 
e-mail: 
telefon: 

BIBLIOTEKI GMINNE I MIEJSKIE

Fajsławice

Gminna Biblioteka Publiczna w Fajsławicach

adres: Fajsławice 107a, 21-060 Fajsławice
www: .
e-mail: biblioteka@fajslawice.home.pl
telefon: (81) 585- 30-30

filie: Siedliska

Gorzków

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzkowie

adres: ul. Nadrzeczna 4, 22-315 Gorzków
www: .
e-mail: .
telefon: (84) 683 81 01

Izbica (Tarnogóra)

Gminna Biblioteka Publiczna im. Anny Platto w
Izbicy z/s w Tarnogórze

adres: Tarnogóra, ul. Krakowskie Przedmieście 4a, 22-375 Izbica
e-mail: bibliotekaizbica@op.pl
telefon: (84) 618 30 58

filie: Kolonia Tarnogóra, Orłów Drewniany, Wirkowice  

Krasnystaw

Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie

adres: ul. Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw
www: mbpkrasnystaw.com.pl
e-mail: biblioteka@mbpkrasnystaw.com.pl
telefon: (82) 576 20 93

Kraśniczyn

Gminna Biblioteka Publiczna w Kraśniczynie

adres: ul. Kościuszki 16, 22-310 Kraśniczyn
www: krasniczyn.lubelskie.pl/biblioteka
e-mail: gbpkrasniczyn@vp.pl
telefon: (82) 577 57 30

Łopiennik Górny

Biblioteka Publiczna Gminy Łopiennik Górny

adres: Łopiennik Górny 1c, 22-351 Łopiennik Górny
www: bpglopiennik.pl
e-mail: bpg@bpglopiennik.pl
telefon: (82) 577 31 22

filie: Wola Żulińska

Rudnik

Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik

adres: Rudnik 64, 22-330 Rudnik
e-mail: bprudnik@poczta.onet.pl
telefon: (84) 684 11 11

Siennica Nadolna

Biblioteka Publiczna Gminy Krasnystaw z/s w Siennicy Nadolnej

adres: 22-302 Siennica Nadolna
www: .
e-mail: bpgkrasnystaw@poczta.onet.pl
telefon: (82) 577 05 40

filie: Krupe, Niemienice

Siennica Różana

Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kapuścińskiego w Siennicy Różanej

adres: 22-304 Siennica Różana
www: kulturasiennica.pl/biblioteka
e-mail: goksiennica@gmail.com
telefon: (82) 575 99 53

filia: Zagroda

Żółkiewka

Gminna Biblioteka Publiczna w Żółkiewce

adres: ul. Krótka 3, 22-335 Żółkiewka
e-mail: bp.zolkiewka@poczta.onet.pl
telefon: (84) 683 17 28, 510 771 533

filie: Chłaniów

FILIE BIBLIOTEK GMINNYCH

Chłaniów

Filia biblioteczna w Chłaniowie
Jest to filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Żółkiewce 

Kolonia Tarnogóra

Filia biblioteczna w Kolonii Tarnogóra
Jest to filia Gminnej Biblioteki Publicznej im. Anny Platto w Izbicy z/s w Tarnogórze

Krupe

Filia biblioteczna w Krupem
Jest to filia Biblioteki Publicznej Gminy Krasnystaw z/s w Siennicy Nadolnej

Niemienice

Filia biblioteczna w Niemienicach
Jest to filia Biblioteki Publicznej Gminy Krasnystaw z/s w Siennicy Nadolnej

Orłów Drewniany

Filia biblioteczna w Orłowie Drewnianym
Jest to filia Gminnej Biblioteki Publicznej im. Anny Platto w Izbicy z/s w Tarnogórze

Siedliska

Filia biblioteczna w Siedliskach
Jest to filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Fajsławicach 

Wirkowice

Filia biblioteczna w Wirkowicach
Jest to filia Gminnej Biblioteki Publicznej im. Anny Platto w Izbicy z/s w Tarnogórze

Wola Żulińska

Filia biblioteczna w Woli Żulińskiej
Jest to filia Biblioteki Publicznej Gminy Łopiennik Górny

e-mail: dpawlas@bpglopiennik.pl

Zagroda

Filia biblioteczna w Zagrodzie
Jest to filia Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kapuścińskiego w Siennicy Różanej