POWIAT CHEŁMSKI

# LUBELSKIE

POWIAT CHEŁMSKI

Powiat chełmski… Lokalne Centrum Promocji zachęca do odwiedzania tego regionu Lubelszczyzny i odkrywania go w każdym możliwym wymiarze.

INSTYTUCJE POWIATOWE

www: powiatchelmski.pl
adres: pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
e-mail: sekretariat@powiatchelmski.pl
tel: (82) 562 75 01

BIP: spchelm.bip.lubelskie.pl

www: szpital.chelm.pl
adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
e-mail: szpital@szpital.chelm.pl
tel: (82) 562 31 00

www: Sąd Rejonowy w Chełmie
adres: Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, 22-100 Chełm
e-mail: bip@chelm.sr.gov.pl
tel: (82) 565 37 49

www: Urząd Skarbowy w Chełmie
adres: ul. Obłońska 20A, 22-100 Chełm
e-mail: sekretariat.us.chelm@mf.gov.pl
tel: (82) 565 02 01

www: pupchelm.pl
adres: Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
e-mail: luch@praca.gov.pl
tel: (82) 562 76 97

Zarząd dróg został zlikwidowany o czym można poczytać tutaj. W zamian powołano do istnienia Wydział Infrastruktury w Starostwie Powiatowym.

e-mail: infrastruktura@powiatchelmski.pl
tel: (82) 562 75 88

Chełm jest miastem na prawach powiatu, dlatego jest tu tylko Komenda Miejska.

www: chelm.policja.gov.pl
adres: Komenda Miejska Policji w Chełmie
ul. Żwirki i Wigury 20, 22-100 Chełm
e-mail: rzecznik.kmpchelm@lu.policja.gov.pl
tel: 47 813 12 10

LISTA GMIN W POWIECIE

Gmina Białopole

Gmina wiejska Białopole…

Gmina Chełm

Gmina wiejska Chełm…

Gmina Dorohusk

Gmina wiejska Dorohusk…

Gmina Dubienka

Gmina wiejska Dubienka…

Gmina Kamień

Gmina wiejska Kamień…

Gmina Leśniowice

Gmina wiejska Leśniowice…

Gmina Rejowiec

Gmina wiejska Rejowiec…

Rejowiec Fabryczny

Gmina miejska Rejowiec Fabryczny…

Gmina Ruda-Huta

Gmina wiejska Ruda-Huta…

Gmina Sawin

Gmina wiejska Sawin…

Gmina Siedliszcze

Gmina miejsko-wiejska Siedliszcze…

Gmina Wierzbica

Gmina wiejska Wierzbica…

Gmina Wojsławice

Gmina wiejska Wojsławice…

Gmina Żmudź

Gmina wiejska Żmudź…