BIBLIOTEKI

# POWIAT RADZYŃSKI

Biblioteki powiatu radzyńskiego

Biblioteki powiatu radzyńskiego to niepozorne, lecz ważne elementy na mapie kulturalnej województwa lubelskiego. Oprócz wypełniania swoich podstawowych zadań związanych z obsługą czytelniczą, lokalne biblioteki  prowadzą ożywioną działalność edukacyjno-kulturalną oraz informacyjną, która służy promowaniu własnej miejscowości, gminy i regionu.
Poniżej znajduje się lista ułożona według pewnej hierarchii. Pierwsza na liście zazwyczaj jest Biblioteka Powiatowa, jednak w Radzyniu Podlaskim jej zadania realizuje Miejska Biblioteka Publiczna. Później wyliczone są biblioteki profilowane. Po nich następują biblioteki gminne i miejskie, a w ostatniej sekcji wyliczone są filie bibliotek gminnych.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Radzyń Podlaski

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim im. Zenona Przesmyckiego

adres: ul. Armii Krajowej 5, 21-300 Radzyń Podlaski
www: mbpradzyn.pl
e-mail: filia2@mbpradzyn.pl
telefon: (83) 352 80 04

BIBLIOTEKI PROFILOWANE

Radzyń Podlaski

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
Filia w Radzyniu Podlaskim

adres: ul. Sitkowskiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski
www: bpfiliaradzyn.neostrada.pl
e-mail: .
telefon: (83) 352 61 42

BIBLIOTEKI GMINNE I MIEJSKIE

Biała

Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Białej k. Radzynia

adres: Biała, 21-300 Radzyń Podlaski
www: .
e-mail: gbpradzyn.biala@o2.pl
telefon: .

filie: Białka, Branica Radzyńska, Paszki Duże

Borki

Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach

adres: ul. Spółdzielcza 1, 21-245 Borki
www: gbpborki.republika.pl
e-mail: gbp@gminaborki.pl
telefon: (81) 857 42 44

filie: Wola Osowińska

Czemierniki

Gminna Biblioteka Publiczna w Czemiernikach

adres: ul. Zamkowa 3, 21-306 Czemierniki
www: .
e-mail: gbpczemierniki@interia.pl
telefon: (81) 351 30 70

filie: .

Kąkolewnica

Gminna Biblioteka Publiczna w Kąkolewnicy

adres: 21-302 Kąkolewnica
www: 
e-mail: gbpkakalewnica@op.pl
telefon: (83) 414 60 10

filie: Brzozowica, Olszewnica, Polskowola, Turów

Komarówka Podlaska

Gminna Biblioteka Publiczna w Komarówce Podlaskiej

adres: ul. Krótka 2, 21-311 Komarówka Podlaska
www: .
e-mail: bibliotekakomarowka@interia.pl
telefon: (83) 355 50 14

filie: Białobrzegi, Poizdów 

Ulan Majorat

Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanie Majoracie

adres: 21-307 Ulan Majorat
www: .
e-mail: gbpulanmajorat@wp.pl
telefon: (83) 351 80 22

filie: Domaszewnica

Wohyń

Gminna Biblioteka Publiczna w Wohyniu

adres: ul. Piłsudskiego 4, 21-310 Wohyń
www: .
e-mail: .
telefon: .

filie: .

FILIE BIBLIOTEK GMINNYCH I MIEJSKICH

Białka

Filia biblioteczna w Białce
Jest to filia Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Białej k. Radzynia

adres: Białka k. Radzynia
e-mail: .
telefon: .

Branica Radzyńska

Filia biblioteczna w Branicy Radzyńskiej
Jest to filia Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Białej k. Radzynia

adres: Branica Radzyńska
e-mail: .
telefon: .

Brzozowica

Filia biblioteczna w Brzozowicy
Jest to filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kąkolewnicy

adres: Brzozowica
e-mail: wawdysz1@wp.pl
telefon: .

Domaszewnica

Filia biblioteczna w Domaszewnicy
Jest to filia GBP w Ulanie Majoracie

adres: Domaszewnica
e-mail: filiadomaszewnica@wp.pl
telefon: .

Olszewnica

Filia biblioteczna w Olszewnicy
Jest to filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kąkolewnicy

adres: Olszewnica
e-mail: teresamajczyna@wp.pl
telefon: .

Paszki Duże

Filia biblioteczna w Paszkach Dużych
Jest to filia Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Białej k. Radzynia

adres: Paszki Duże
e-mail: .
telefon: .

Polskowola

Filia biblioteczna w Polskowoli
Jest to filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kąkolewnicy

adres: Polskowola
e-mail: margo2128@wp.pl
telefon: .

Turów

Filia biblioteczna w Turowie
Jest to filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kąkolewnicy

adres: Turów
e-mail: gbpturow@onet.pl
telefon: .

Wola Osowińska

Filia biblioteczna w Woli Osowińskiej
Jest to filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkach

adres: Wola Osowińska
e-mail: filia.gbpborki@gminaborki.pl
telefon: .