Lokalne centrum promocji

Potęga lokalności

Region

Terenem działania Fundacji jest całe województwo lubelskie. Jednakże tymczasowo - z powodów organizacyjnych - naturalnym obszarem działania LCP pozostaje obszar powiatu krasnostawskiego.

Kultura

Na terenie Lubelszczyzny działa bardzo dużo instytucji zajmujących się kulturą. Jak mogłem się przekonać, każda z nich to świat sam w sobie. I w każdy z tych „uniwersów” warto zagłębić się na dłużej.

Sztuka

W promowaniu lokalnej sztuki chcemy od razu kłaść nacisk na wysoki poziom artystyczny, estetyczny i warsztatowy. W ten sposób pragniemy od samego początku budować swoją przyszłą markę.

# Lokalna Historia

Historia

Lokalna historia to bardzo ciekawy obszar, który ciągle czeka na dokładne zbadanie. Myślimy, że jakość poznania dziejów regionu w dużej mierze zależy od stopnia rozbudzenia świadomości lokalnej.

Genealogie

W LCP opracujemy drzewo genealogiczne Twojej rodziny. A jeśli udostępnisz nam swoje archiwum zdjęć, przybierze ono formę albumu, który może stać się ekskluzywnym prezentem dla bliskich.

Turystyka

Oprócz swoich podstawowych obszarów działania Lokalne Centrum Promocji skupia się również na dostarczaniu rzetelnej informacji turystycznej dotyczącej regionu Lubelszczyzny.

CELE FUNDACJI LCP

[na podstawie §5 Statutu]

  • Promowanie, wspieranie, inicjowanie i finansowanie działalności w zakresie kultury i sztuki we wszelkich jej twórczych postaciach, a także edukacji, tradycji, dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu Lubelszczyzny.
  • Promowanie walorów przyrodniczych, atrakcji turystycznych oraz wszelkich form rekreacji w regionie Lubelszczyzny.
  • Współpraca ze środowiskami twórczymi, a także z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, mediami, administracją publiczną.
  • Propagowanie treści i wartości chrześcijańskich jako nieodłącznego elementu polskiej tożsamości narodowej.
  • Tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, poglądów, wzajemnego uczenia się i inspirowania oraz kształtowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami wspierającymi wielowymiarowy rozwój lokalny i regionalny w zakresie współpracy kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej, turystycznej, społecznej, technologicznej, badawczej i gospodarczej na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
  • Wspieranie i promocja nowoczesnych technologii mających na celu usprawnienie i rozwój komunikacji międzyludzkiej.
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także inicjowanie i wspieranie wszelkich działań i inicjatyw zmierzających do harmonijnego rozwoju i wzbogacania przestrzeni publicznej.

Czym jest LCP

W 2017 roku stworzyłem LCP jako komercyjną firmę, która z założenia miała działać w branży lokalnego zaangażowania.
Sam jestem artystą, więc jestem świadomy niedoskonałości systemowego sektora kultury. Jednym z wielu problemów jest brak czegoś, co by łączyło te wszystkie te instytucje i inne miejsca. Wyobrażałem sobie, że tym elementem łączącym będzie właśnie Lokalne Centrum Promocji. Miałem świadomość, że cały sektor kultury mogłyby działać o wiele lepiej, gdyby tylko udało się osiągnąć poziom płynnej współpracy. Dzięki nowym rozwiązaniom działania podejmowane przez poszczególne jednostki byłyby też bardziej adekwatne.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, zapoznaj się z misją firmy LCP z 2017 roku.

W 2020 roku tamte idee stały się fundamentem dla stworzenia Fundacji o tej samej nazwie.

Jeśli zapoznałeś się z celami Fundacji LCP i chciałbyś/chciałabyś współtworzyć nową lokalną jakość w sektorze szeroko rozumianej kultury, to skontaktuj się ze mną w celu omówienia zasad współpracy.

Krzysztof Malczewski
lokalny artysta / prezes Fundacji LCP